Dziecko w świecie matematyki.

14 czerwca 2019 autor: mkedra

Dziecko w świecie matematyki. Propozycja alternatywnych rozwiązań.

13 czerwca br. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona edukacji matematycznej. Nad jej organizacją czuwała Pani Prof. UAM dr hab. Renata Michalak.
Panie Justyna Peret i Maria Hnatejko zaprezentowały freinetowskie działania edukacyjne stosowane na matematyce.